SERVICE MARITIEM 
SCHEEPVAART EXPERTISE

Mast & tuigage inspecties

In de beroepsvaart is de verplichting dat de mast en tuigage om de 2,5 jaar wordt geinspecteerd. Na goedkeuring van de inspectie krijgt het schip een certificaat dat rechtsgeldig is. 

Als inspecteur van mast & tuigage ben ik aangesloten bij het NBKB waarmee ik samenwerk..

Loopt u tegen een situatie waaraan u twijfelt of verloopt uw certificaat binnenkort, neem dan gerust contact met mij op. 

 • Houten mast/ rondhout inspectie; Naast het optisch controleren van zowel uw mast alsmede gieken, kluiverboom, gaffel etc. kan ik een grondige inspectie houden middels verschillende technieken. Na een inspectie krijgt u een uitgebreid rapport waarin staat hoe de staat van uw tuigage, rondhout, en of mast is.
 • Staal mast/ rondhout inspectie. Ook een stalen mast is onderhevig aan de elementen van het weer en uiteraard zal deze ook moeten worden onderhouden. Door de mast goed te inspecteren en te onderhouden zal het voor lange tijd goed gaan, doch is het verstandig om uw mast eens grondig te laten inspecteren van tijd tot tijd.
 • Aluminium mast en giek inspectie. Een product dat aan het opkomen is in de zeilende passagiersvaart maar al jarenlang op jachten aanwezig is. Aluminium is een product dat ook onderhevig kan zijn aan de elementen van het weer en het vaargedrag. Ook bij dit product is het belangrijk om dit te inspecteren op bijvoorbeeld haarscheuren en verzwakkingen. 

 

Mast en tuigage met certificaat (beroepsvaart); 

Een volledige keur met certificaat kunt u met een vertrouwd gevoel aan Service Maritiem overlaten. Via het NBKB ontvangt u uw certificaat zodat u weer voor de eerstvolgende jaren qua papier werk alles weer op orde is. 

Een tuigagecertificaat voor de beroepsvaart is tweeënhalf jaar geldig en een mast certificaat is 5 jaar geldig.

Wat kunt u onder andere verwachten:

 • Nadat er een afspraak gemaakt is, volgt er een inspectie aan uw mast en of tuigage.
 • Bij staande mast(en) wordt van de eigenaar of schipper verwacht dat het schip bij een plek ligt dat men met een verrijker oid omhooggaat voor inspectie bovenin. Dit werd vroeger middels een bootsman-stoeltje gedaan, maar gezien de veiligheid en onderlinge afspraken met collega's wordt dit niet meer gedaan. Zie ook de eisen die momenteel gesteld worden >>>
 • Kunt u de mast strijken dan is dat nog beter.
 • Houten masten dienen om de vijf jaar gestreken te worden. Het beslag dient verwijdert te worden voor een goede en overzichtelijke inspectie. Zo ook voor de rondhouten. Alle beslag er af halen voor een overzichtelijke inspectie.
 • Het is raadzaam voor de schipper of eigenaar wanneer deze mee omhoog gaat dat hij/zij een tuigje aan heeft. Over het algemeen heeft de kraandrijver of machinist hoogwerker deze voorhanden. Tevens moet de kraan voorzien zijn van een veiligheidscertificaat (vraag er naar)
 • Na controle wordt er een rapport opgemaak×t die u dan ook binnen 24 uur krijgt ( Er kan zelfs ter plekke een werklijstje opgemaakt worden ).
 • Het rapport wordt doorgestuurd naar het NBKB die nadat alles in orde wordt bevonden het certificaat voor u opmaakt.

Er wordt gewerkt volgens de gestelde eisen van ES-TRIN die gelden voor de professionele binnenvaart.

Keuring mast & tuigage:

De keuring omvat ten minste een inspectie van:
a) de zeilen, inclusief de lijken, schoothoek en reefogen;
b) de toestand van masten en rondhouten;
c) de toestand van het staand en lopend want, inclusief de draadverbindingen;
d) de uitrusting om het zeil snel en veilig te kunnen strijken;
e) de deugdelijke bevestiging van blokken van vallen en dirken;
f) de bevestiging van mastkokers en overig aan de scheepsconstructie aangebrachte bevestigingspunten van staand en lopend want;
g) de voor de zeilvoering aanwezige lieren;
h) de overige ten behoeve van het zeilen aangebrachte voorzieningen zoals zwaarden en de voor de bediening daarvan aanwezige installaties;
i) de voorzieningen die zijn getroffen om schavielen van rondhouten, staand en lopend want en zeilen te voorkomen;
j) de uitrusting als bedoeld in artikel 20.18.

2. Het onderdeks gelegen deel van doorgestoken houten masten wordt regelmatig, na een door de Commissie van deskundigen vastgelegde tussentijd, maar uiterlijk bij ieder periodiek onderzoek onderzocht. Hiertoe wordt de mast getrokken voor inspectie aangeboden.

3. Een door de Commissie van deskundigen afgegeven, gedateerd en ondertekend bewijsstuk van de laatste overeenkomstig eerste lid uitgevoerde keuring bevindt zich aan boord.

 Artikel 20.18 Uitrusting

 • 1. Schepen die met een kluiverboom of een boegspriet zijn uitgerust, moeten voorzien zijn van een kluivernet en een toereikend aantal daarbij behorende rem- en spanvoorzieningen.
 • 2. Van de in eerste lid bedoelde uitrusting kan worden afgezien indien de kluiverboom of boegspriet met een hand- en voetgeleiding is uitgerust die voldoende is gedimensioneerd voor het gebruik van een aan boord mee te voeren veiligheidsgordel.
 • 3. Voor het werken aan de tuigage dient een bootmans-stoeltje beschikbaar te zijn.


Onderstaand staat een link de regels aangaande tuigage beroepszeilschepen volgens de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Geldende van 07-10-2018 t/m heden.
Hoofdstuk 20 Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen
E-mailen
Bellen